Prędkość po połączeniu z siecią bezprzewodową jest niska

Przy dużym zagęszczeniu sieci bezprzewodowych można zaobserwować znaczący spadek parametrów łącza. Wszędzie gdzie to możliwe zalecamy połączenie urządzeń drogą kablową. Dla urządzeń bezprzewodowych zalecamy stosowanie urządzeń działających w standardzie WI-FI 5 ( 802.11ac) i nowszych.

Chciałbym zmienić ustawienia modemu kablowego

Zarządzanie modemem kablowym przez użytkownika nie jest możliwe. Jeżeli chcesz zarządzać siecią w domu zalecamy wymianę modemu na modem działający w trybie bridge, do którego podłączysz własny router Wi-Fi. Wymiany modemu dokonamy nieodpłatnie.

Chcę zrezygnować z umowy przed końcem okresu zobowiązania

Abonent może zrezygnować z usług w każdym czasie trwania umowy zachowując miesięczny okres wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy przed końcem okresu zobowiązania wiąże się z koniecznością zwrotu rabatu/ulgi udzielonej przy zawarciu umowy w wysokości proporcjonalnej do ilości okresów rozliczeniowych pozostałych do końca zobowiązania.  Łączna kwota przyznanych rabatów/ulg w okresie zobowiązania wskazana jest na pierwszej stronie umowy.

Czego potrzebuję do zawarci umowy?

Zawarcie umowy może nastąpić z osobą pełnoletnią dysponującą tytułem prawnym do lokalu (własność, umowa najmu itp.) Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Nie otrzymałem kodu aktywacyjnego

Kod aktywacyjny wysyłany jest na adres e-mail podany przy zawarciu umowy Abonenckiej. Zwróć uwagę czy wiadomość z kodem nie wpadła do folderu SPAM twojej poczty.  Jeżeli nie otrzymałeś kodu aktywacyjnego, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.