Polityka Prywatności

Polityka prywatności przedstawia cele, zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkowników naszej strony, w tym informuje o przysługujących Państwu prawach wynikających z korzystania z serwisu  www.smsnet.pl

Szanowni Państwo

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [dalej: RODO] oraz ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. informujemy,

Administratorem danych osobowych jest SAT‐MONT‐SERVICE Jacek Mruk, Krzysztof Mruk Sp. z o.o.  z siedzibą: 71-041 Szczecin ul. Ku Słońcu 63/1, numer KRS 0000985122, REGON 210511175, NIP 594‐000‐36‐75, telefon kontakt. +48 91 48 29 000,  adres e-mail: info@smsnet.pl  [dalej: AdministratorSMSNET].

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w siedzibie SMSNET lub pod adresem e-mail: iod@smsnet.pl

Główne cele, podstawy prawne i zakres przetwarzanych danych osobowych
Mając na uwadze świadczone usługi telekomunikacyjne przez SMSNET i ochronę Państwa prywatności, dane osobowe Użytkowników serwisu mogą być przetwarzane w celu:
1) złożenia zamówienia wybranego pakietu usługi telekomunikacyjnej poprzez wpisanie
w formularzu: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu świadczenia usługi, adresu do korespondencji, PESEL, tj. danych niezbędnych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy usługi telekomunikacyjnej, przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2) utrzymania kontaktu z Państwem poprzez wpisanie w naszym formularzu kontaktowym: imienia i nazwiska, numeru telefonu i/lub adresu e-mail, tj. danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
3) umożliwienia korzystania z konta Abonenta o nazwie „eSMS” po wpisaniu do systemu:
ID Abonenta, PESEL, e-mail, telePIN, tj. danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jak długo przechowujemy dane osobowe
Użytkowników serwisu
Dane osobowe przekazane za pośrednictwem naszego serwisu będą przechowywane:
1) w zakresie złożonego zamówienia wybranego pakietu usług telekomunikacyjnych:
a) do czasu podpisania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
b) w sytuacji nie podpisania umowy, dane po 1 miesiącu zostaną usunięte z naszej bazy;
2) w zakresie danych kontaktowych przekazanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane będą przechowywane w okresie świadczenia zawartej umowy lub do czasu wycofania zgody;
3) w zakresie danych osobowych przetwarzanych w koncie Abonenta „eSMS”, dane będą przechowywane w okresie świadczenia umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych 1) Zgodnie z przepisami RODO, w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora.
2) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem.
3) Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować bezpośrednio w siedzibie SMSNET w Szczecinie i w Sosnowcu, przesyłając do nas pisemny wniosek pocztą tradycyjną, e-mail na adres:­­­­­­­­­­ info@smsnet.pl  lub zgłosić telefonicznie:  +48 91 48 29 000.

W jaki sposób możemy przekazywać oferty związane z naszymi usługami i promocjami
Na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sprawie nowych ofert lub promocji naszych usług telekomunikacyjnych, możemy się kontaktować korzystając z adresu e-mail i/lub numeru telefonu.
Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas informacji marketingowych, mogą Państwo zrezygnować z ich otrzymywania w każdym czasie i w dowolny sposób, tj. poprzez przesłanie e-maila, listu pocztą tradycyjną albo kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta w Szczecinie i w Sosnowcu. Z Biurem Obsługi Abonenta można skontaktować się korzystając z zakładki „Kontakt” na naszej stronie www.smsnet.pl   lub telefonicznie: +48 91 48 29 000.

Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe
W celu zapewnienia ciągłości świadczenia naszych usług telekomunikacyjnych dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom na podstawie podpisanych umów o współpracy i umów powierzenia danych, innym operatorom telekomunikacyjnym oraz uprawnionym organom publicznym na podstawie stosownych przepisów prawa.

Szanowni Państwo
Podanie danych osobowych nie stanowi obowiązku ustawowego ale jest warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia na świadczenie naszych usług telekomunikacyjnych. Nie przekazanie danych osobowych oznaczonych na formularzach zamówień gwiazdką jako niezbędne, uniemożliwi realizację zamówionej usługi telekomunikacyjnej.
Dane Osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą profilowane.

Pliki cookies ( tzw. „ciasteczka”)

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową w urządzeniu końcowym Użytkownika naszego serwisu www.smsnet.pl
Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest spółka SMSNET. Pliki cookies wykorzystujemy w celu:
– dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z naszej strony;
– w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają z naszej strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę tak, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików cookies lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na swoje urządzenie.

Ograniczenie stosowania plików cookies może jednak wpłynąć na dostępność i funkcjonalności strony internetowej, a nawet zablokować możliwość jej prawidłowego użytkowania.

Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu wykorzystywanej przeglądarki internetowej.