Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności firmy SAT‐MONT‐SERVICE Jacek Mruk, Krzysztof Mruk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin‐Centrum w Szczecinie, KRS 0000985122, REGON 210511175, NIP 594‐000‐36‐75, wysokość kapitału zakładowego 37 800 zł wyjaśnia cele, zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkowników naszej strony, informuje o przysługujących Państwu prawach oraz opisuje obowiązki administratora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla danych osobowych pozyskiwanych poprzez korzystanie z naszego serwisu  www.smsnet.pl

Szanowni Państwo

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [dalej: RODO] oraz ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. informujemy, że  administratorem danych osobowych jest SAT‐MONT‐SERVICE Jacek Mruk, Krzysztof Mruk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin‐Centrum w Szczecinie, KRS 0000985122, REGON 210511175, NIP 594‐000‐36‐75, wysokość kapitału zakładowego 37 800 zł, telefon kontakt. +48 91 48 36 100,  e-mail: info@smsnet.pl  [dalej: administratorSMSNET].

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w siedzibie SMSNET lub pod adresem e-mail: iod@smsnet.pl

Główne cele, podstawy prawne i zakres przetwarzanych danych osobowych

Mając na uwadze świadczone usługi telekomunikacyjne przez SMSNET i ochronę Państwa prywatności, dane osobowe Użytkowników serwisu mogą być przetwarzane w celu:

1) złożenia zamówienia wybranego pakietu usługi telekomunikacyjnej poprzez wpisanie
w formularzu: imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adres świadczenia usługi, adres do korespondencji, PESEL,  tj. danych niezbędnych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2) złożenia zamówienia usługi Pay Per View poprzez wpisanie w formularzu: imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, nr abonenta, adres instalacji, nr karty kodowej z dekodera/ telewizora, tj. danych niezbędnych do wykonania umowy świadczenia usługi Pay Per View, przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
3) umożliwienia kontaktowania się z nami poprzez wpisanie w formularzu kontaktowym:  imienia i nazwiska, nr telefonu i e-mail, tj. danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) umożliwienia korzystania z konta Abonenta o nazwie „eSMS” po wpisaniu do systemu:  ID Abonenta, PESEL, e-mail, telePIN, tj. danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.


Jak długo przechowujemy dane osobowe
Użytkowników serwisu

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem naszego serwisu będą przechowywane:
1) w zakresie złożonego zamówienia wybranego pakietu usług telekomunikacyjnych:
a) do czasu podpisania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
b) w sytuacji nie podpisania umowy o świadczenie usług dane będą po 1 miesiącu usunięte;
2) w zakresie złożonego zamówienia usługi Pay Per View:
a) dane zawarte w formularzu zamówienia będą przechowywane  przez okres 3 lat, a w przypadku wystawienia faktury dla Użytkownika przez okres pełnych 5 lat,
b) w przypadku odstąpienia od umowy dane osobowe będą po 1 miesiącu usunięte;
3) w zakresie danych kontaktowych przekazanych na podstawie dobrowolnej Pani/Pana zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
4) w zakresie danych przetwarzanych w koncie Abonenta „eSMS”, dane będą przechowywane przez okres świadczenia umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

1) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora.
2) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z obowiązującym prawem.
3) Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować bezpośrednio w siedzibie SMSNET w Szczecinie i w Sosnowcu, przesyłając do nas pisemny wniosek pocztą tradycyjną o odpowiedniej treści na adres spółki lub wysyłając e-mail na adres:­­­­­­­­­­ info@smsnet.pl  lub iod@smsnet.pl

W jaki sposób możemy przekazywać oferty związane z usługami i promocjami

 

Na podstawie uzyskanej od Państwa zgody na przetwarzanie danych kontaktowych,
w sprawach nowych ofert lub promocji naszych usług możemy się kontaktować korzystając
z Pani/Pana adresu e-mail i numeru telefonu.
Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas informacji marketingowych, mogą Państwo zrezygnować z ich otrzymywania w każdym czasie i w dowolny sposób, w tym poprzez przesłanie e-maila,  listu albo kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta w Szczecinie lub
w Sosnowcu. Z Biurem Obsługi Abonenta można skontaktować się również poprzez zakładkę „Kontakt” na naszej stronie www.smsnet.pl

Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe

W celu zapewnienia ciągłości świadczenia naszych usług telekomunikacyjnych dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom na podstawie podpisanych umów o współpracy i umów powierzenia danych, innym operatorom telekomunikacyjnym oraz uprawnionym podmiotom publicznym na podstawie stosownych przepisów prawa.

Szanowni Państwo

Podanie danych osobowych nie stanowi obowiązku ustawowego ale jest warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia świadczenia naszych usług telekomunikacyjnych. Niepodanie danych osobowych oznaczonych na formularzach zamówień gwiazdką jako niezbędne, uniemożliwi realizację zamówionej usługi.

Dane Osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą profilowane.

 

Pliki cookies ( tzw. „ciasteczka”)

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową w urządzeniu końcowym Użytkownika naszego serwisu www.smsnet.pl
Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest spółka SMSNET. Pliki cookies wykorzystujemy w celu:
– dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z naszej strony;
– w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają z naszej strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę tak, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików cookies lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na swoje urządzenie.

Ograniczenie stosowania plików cookies może jednak wpłynąć na dostępność i funkcjonalności strony internetowej, a nawet zablokować możliwość jej prawidłowego użytkowania.

Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu wykorzystywanej przeglądarki internetowej.