Czego potrzebuję do zawarci umowy?

Zawarcie umowy może nastąpić z osobą pełnoletnią dysponującą tytułem prawnym do lokalu (własność, umowa najmu itp.) Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.