Czego potrzebuję do zawarci umowy?

Zawarcie umowy może nastąpić z osobą pełnoletnią dysponującą tytułem prawnym do lokalu (własność, umowa najmu itp.) Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Moja umowa się kończy co dalej?

  • Nie musisz podejmować żadnych działań. Cena oraz parametry usług po zakończeniu okresu zobowiązania pozostaną bez zmian a obecna umowa będzie kontynuowana jako umowa zawarta na czas nieoznaczony.
  • Możesz zawrzeć nową umowę na czas oznaczony na warunkach aktualnych promocji dla stałych Klientów SMSNET.
  • Możesz wypowiedzieć umowę zachowując miesięczny okres wypowiedzenia.