Chcę zrezygnować z umowy przed końcem okresu zobowiązania

Abonent może zrezygnować z usług w każdym czasie trwania umowy zachowując miesięczny okres wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy przed końcem okresu zobowiązania wiąże się z koniecznością zwrotu rabatu/ulgi udzielonej przy zawarciu umowy w wysokości proporcjonalnej do ilości okresów rozliczeniowych pozostałych do końca zobowiązania.  Łączna kwota przyznanych rabatów/ulg w okresie zobowiązania wskazana jest na pierwszej stronie umowy.

Czego potrzebuję do zawarci umowy?

Zawarcie umowy może nastąpić z osobą pełnoletnią dysponującą tytułem prawnym do lokalu (własność, umowa najmu itp.) Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Moja umowa się kończy co dalej?

  • Nie musisz podejmować żadnych działań. Cena oraz parametry usług po zakończeniu okresu zobowiązania pozostaną bez zmian a obecna umowa będzie kontynuowana jako umowa zawarta na czas nieoznaczony.
  • Możesz zawrzeć nową umowę na czas oznaczony na warunkach aktualnych promocji dla stałych Klientów SMSNET.
  • Możesz wypowiedzieć umowę zachowując miesięczny okres wypowiedzenia.