Umowa

Abonent może zrezygnować z usług w każdym czasie trwania umowy zachowując miesięczny okres wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy przed końcem okresu zobowiązania wiąże się z koniecznością zwrotu rabatu/ulgi udzielonej przy zawarciu umowy w wysokości proporcjonalnej do ilości okresów rozliczeniowych pozostałych do końca zobowiązania.  Łączna kwota przyznanych rabatów/ulg w okresie zobowiązania wskazana jest na pierwszej stronie umowy.

Zawarcie umowy może nastąpić z osobą pełnoletnią dysponującą tytułem prawnym do lokalu (własność, umowa najmu itp.) Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

  • Nie musisz podejmować żadnych działań. Cena oraz parametry usług po zakończeniu okresu zobowiązania pozostaną bez zmian a obecna umowa będzie kontynuowana jako umowa zawarta na czas nieoznaczony.
  • Możesz zawrzeć nową umowę na czas oznaczony na warunkach aktualnych promocji dla stałych Klientów SMSNET.
  • Możesz wypowiedzieć umowę zachowując miesięczny okres wypowiedzenia.

Faktura elektroniczna

Wprowadzenie kodu promocji obniża cenę abonamentu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono kod promocji. Jeżeli wprowadziłeś kod promocji i w kolejnym miesiącu cena usługi nie została obniżona skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.

Pierwsze hasło do portalu klienta esms zostało dołączone do Twojej umowy Abonenckiej. Jeżeli nie otrzymałeś hasła wraz z umową skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.

Kod aktywacyjny wysyłany jest na adres e-mail podany przy zawarciu umowy Abonenckiej. Zwróć uwagę czy wiadomość z kodem nie wpadła do folderu SPAM twojej poczty.  Jeżeli nie otrzymałeś kodu aktywacyjnego, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Kod promocji znajduje się na pierwszej stronie umowy abonenckiej.

Internet

W przypadku domów i dużych mieszkań zalecamy zastosowanie wzmacniaczy sygnału Wi-Fi. Zalecany przez nas wzmacniacz sygnału możesz otrzymać w ramach dodatkowej opłaty abonamentowej.

Przy dużym zagęszczeniu sieci bezprzewodowych można zaobserwować znaczący spadek parametrów łącza. Wszędzie gdzie to możliwe zalecamy połączenie urządzeń drogą kablową. Dla urządzeń bezprzewodowych zalecamy stosowanie urządzeń działających w standardzie WI-FI 5 ( 802.11ac) i nowszych.

Przed podłączeniem własnego routera, skontaktuj się z nami w celu wymiany Twojego modemu na urządzenie działające w trybie bridge.

Zarządzanie modemem kablowym przez użytkownika nie jest możliwe. Jeżeli chcesz zarządzać siecią w domu zalecamy wymianę modemu na modem działający w trybie bridge, do którego podłączysz własny router Wi-Fi. Wymiany modemu dokonamy nieodpłatnie.

Hasło do Wi-FI znajduje się na pierwszej stronie umowy. Zmiana hasła możliwa jest po zalogowaniu do panelu esms.smsnet.pl