Dostęp do sieci Internet

Nasza infrastruktura

Sieci SMSNET w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i w Szczecinie w zależności od obszaru przystosowane są do świadczenia usługi dostępu do internetu za pośrednictwem dwóch technologii:

  • technologii w pełni światłowodowej  tzw. FTTH gdzie zakończenie światłowodu znajduje się w mieszkaniu Klienta ( pakiety FiberNet 450, FiberNet 750, FiberNet 1G)
  • technologii hybrydowej tzw. HFC gdzie zakończenie światłowodu sieci magistralnej znajduje się w jednym punkcie budynku, z którego rozchodzą się różnego typu kable koncentryczne ( pakiety SMSNET 450, SMSNET 750)

Po wybraniu lokalizacji w naszej wyszukiwarce na stronie głównej, w przedstawionych ofertach zobaczysz  pakiety dostępne w Twojej lokalizacji.

Prędkości dostępu

Operator w ramach dostępu do sieci Internet świadczy tę usługę w pięciu pakietach o różnych parametrach pobierania i wysyłania danych.

Pakiety usług świadczone w sieciach  FTTH:

Pakiet:Maksymalna prędkość pobierania/wysyłania danych Prędkość zwykle dostępna  pobierania/wysyłania danych Prędkość minimalna pobierania/wysyłania danych 
FiberNet 150150/30 Mbit/s113/23 Mbit/s38/8 Mbit/s
FiberNet 450 450/100 Mbit/s338/75 Mbit/s113/25 Mbit/s
FiberNet 750750/100 Mbit/s563/75 Mbit/s188/25 Mbit/s
FiberNet 1G 962/300 Mbit/s750/225 Mbit/s250/75 Mbit/s

Dla pakietu FiberNet 1G z uwagi na wielkość nagłówków, ramek i innych informacji niezbędnych między innymi  do prawidłowego kierowania pakietów maksymalna wartość prędkości pobierania przy pomiarze na jednym porcie 1Gbit/s jest mniejsza o około 6-7% w związku z czym na urządzeniu końcowym klienta maksymalna prędkość pobierania wskazywana przez certyfikowany mechanizm pomiarów UKE wyniesie około   962 Mbit/s. Operator posiada mierniki prędkości dostępu do sieci, który umożliwia agregacje 2 portów LAN wtedy możliwa  prędkość maksymalna wyniesie 1000 Mbit/s. Prędkość zwykle dostępna oraz minimalna dla pakietu FiberNet 1G liczona jest od wartości maksymalnej pobierania 1000 Mbit/s.

Pakiety usług świadczone w sieciach  HFC:

Pakiet:Maksymalna prędkość pobierania/wysyłania danych Prędkość zwykle dostępna  pobierania/wysyłania danych Prędkość minimalna pobierania/wysyłania danych 
SMSNET 150 150/10 Mbit/s113/8 Mbit/s38/3 Mbit/s
SMSNET 450 450/15 Mbit/s338/11 Mbit/s113/4 Mbit/s
SMSNET 750750/25 Mbit/s563/19 Mbit/s188/6 Mbit/s

Maksymalna prędkość pobierania/wysyłania mierzona jest od routera brzegowego, uwzględnia także ograniczenia wynikające z parametrów punktu styku Sieci z zewnętrznymi punktami wymiany ruchu internetowego. Jest to prędkość, której Abonent może oczekiwać przynajmniej co pewien czas, wyznaczająca górną granicę prędkości osiągalnej w wybranym pakiecie taryfowym.

Zwykle dostępna prędkość pobierania oraz wysyłania danych to prędkość, której Abonent może oczekiwać na poziomie 3/4 prędkości maksymalnej przez 50 % doby.

Prędkość minimalna pobierania oraz wysyłania danych to prędkość, którą Operator zobowiązuje się dostarczać Abonentowi w każdym momencie (z wyjątkiem przerw w świadczeniu Usług), równa 1/4 % prędkości maksymalnej.

Ograniczenia

Faktycznie dostępna dla Abonenta w danym momencie prędkość dostępu do Internetu uzależniona jest nie tylko od wybranego przez Abonenta pakietu taryfowego, ale i w szczególności od: stopnia obciążenia Sieci w godzinach szczytu, przy nieplanowanym wzroście liczby aktywnych Abonentów lub niepożądanych działań zmierzających do generowania sztucznego ruchu, ograniczeń technicznych Urządzeń (w szczególności routera), korzystania z Usługi na kilku Urządzeniach jednocześnie, jednoczesnego uruchomienia kilku strumieni danych, instalacji na Urządzeniu aplikacji obniżających prędkość transmisji (antywirus, firewall), korzystania z dostępu radiowego przy niskim poziomie sygnału (znaczna odległość od Sprzętu) lub niedostateczna wydajność tego sprzętu.