PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI

Szanowni Abonenci,

informujemy, że z dniem 01 sierpnia 2022r. nastąpiło przekształcenie spółki Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk spółka jawna w spółkę Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym spółka Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształconej.
Okoliczności te nie wpływają na zawarte z Państwem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a w konsekwencji nie stanowią też podstawy do wypowiedzenia tych umów.

Poniżej podajemy aktualne dane przekształconej spółki:

Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000985122, REGON 210511175, NIP 5940003675 o kapitale zakładowym 37.800,- zł.
adres: ul. Ku Słońcu 63/1, 71-047 Szczecin.

Łącząc wyrazy szacunku,

Zarząd Spółki