Wybrany pakiet:

PPV - KSW 62 - 40 zł

    Dane kontaktowe:

    Dane abonenta:

    Przyjmuję do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest SAT‐MONT‐SERVICE Jacek Mruk, Krzysztof Mruk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin‐Centrum w Szczecinie, KRS 0000985122, REGON 210511175, NIP 594‐000‐36‐75, wysokość kapitału zakładowego 37 800 zł ( SMSNET ) e-mail: info@smsnet.pl

    Oświadczam, że dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym podałam/em dobrowolnie oraz, że zapoznałam/em się z Polityką prywatności firmy SMSNET.

    * - pole wymagane